YÖNETMELİK

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı mevzuatı

YÖNETMELİK
1. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
2. ek1 (SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN ARANACAK NİTELİKLER)
3. ek2 (GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER LİSTESİ)