İSTENİLEN BELGELER

Ruhsat türüne göre istenilen belgeler

1. SIHHİ ( İSTENECEK EVRAK LİSTESİ)
2. UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ (İSTENECEK EVRAK LİSTESİ)
3. GSM (İSTENECEK EVRAK LİSTESİ)
4. UMUMA AÇIK YERLER İÇİN MESUL MÜDÜRLÜK(Evrak Listesi)
Ruhsat Devir Sözleşmesi