RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Hangi işyeri açma ve çalışma ruhsatı nasıl alınır
Başvuru esnasında islenilen evrak listesi
Kamu Hizmet Standardı

 

SIK SORULAN SORULAR:

 • Yapı Kayıt Belgesi ile İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınabilir mi?

  Cevap: Yapı Kayıt Belgesi alınan işyerlerinde Yapı Kullanma İzin belgesi aranmaksızın İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilir.

 • Özel yapı şeklini gerektiren işyerleri hangileridir?

  Cevap: Hamam, sauna, ekmek fırınları, düğün salonları, sinema, tiyatro, otel.

 • Hangi işyerleri için mesafe şartı aranır?

  Cevap: Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler, alkollü içki satılan yerler ile nargilelik tütün sunumu yapan işyerleri, örgün eğitim kurumlarından, ibadethanelerden, öğrenci yurtları ve dershanelerden kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur.

 • Oyun salonu, kahvehane, internet kafe, playstation türü işyerleri açılırken mesafe şartı aranır mı?

  Cevap: Bu tür işyerlerinde mesafe şartı aranır. Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler, alkollü içki satılan yerlerin (market, büfe vb.), resmî ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur.

 • İtfaiye Raporu hangi işyerlerinden istenmektedir?

  Cevap: İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile gayrı sıhhi işyerlerinden, yeme içme yerlerinden, 150m²den büyük işyerlerinden, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve birden fazla katı bulunan benzeri işyerlerinden istenmektedir.

 • Gayrisıhhi müessese ruhsatı alma şartları nelerdir?

  Cevap: İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler için yapılacak beyan ve incelemelerde; insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alınmaktadır.

 • Kapalı alanda nargile sunumu yapılır mı, şartları nelerdir?

  Cevap: Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik vb. dâhil) olan kapıları, pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan yerler, kapalı alan olarak tanımlanır. Bu alanlarda nargile sunumu yapılamaz. Açık alanın projesine dahil olması ve 100 metre mesafe şartını karşılayan yerlere nargile sunum belgesi verilir.

 • Mesafe ölçümü nasıl yapılır?

  Cevap: Mesafe ölçümü İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

 • Nargile Sunum Belgesi için mesafe şartı aranır mı?

  Cevap: Örgün eğitim kurumları, dershaneler ve öğrenci yurtlarına kapıdan kapıya en az yüz metre mesafede bulunması gerekir.

 • Beyana göre düzenlenen ruhsatlarda denetim heyetince inceleme yapılır mı?

  Cevap: Yönetmelik gereği işyeri Ruhsat ve Denetim Heyeti tarafından incelenir.

 • Beyana göre verilen ruhsatlar ne zaman kesinleşir?

  Cevap: Ruhsat ve Denetim heyetinin işyerini incelemesi sonucunda faaliyet için eksiklik bulunmadığı rapor edilirse ruhsat kesinleşir, eksiklik varsa, tamamlanması için 15 gün süre verilir. Süre sonunda tekrar inceleme yapılır, eksikliğin giderilmediği tespit edilirse işyerinin faaliyetten men edilmesi için yasal işlem yapılır.

 • Adres değişikliklerinde işyerleri için yeniden ruhsat düzenlenir mi?

  Cevap: İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsat düzenlenmesi gerekmektedir.

 • Mahalle, cadde, sokak isimlerinin veya numaralarının değişmesi nedeniyle ruhsat yeniden düzenlenir mi?

  Cevap: Belediyemiz numarataj çalışması sonucu mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı işyeri için yeni ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir.

 • Yeni açılacak işyerinin faaliyet konusuna uygun olup olmadığı hakkında ön inceleme istenebilir mi?

  Cevap: Talepler doğrultusunda ruhsat ve denetim heyetince ön inceleme yapılarak işyeri açmak isteyen ilgili bilgilendirilir ve faaliyet konusu belirlenir.

 • Oto galeri ruhsatı alabilir miyim?

  Cevap: İçişleri Bakanlığının 2008 yılında yayımladığı genelgesi gereği oto galeri faaliyet konulu ruhsat talepleri değerlendirilmemektedir.

 • Mesul Müdürlük belgesi hangi işyerleri için düzenlenir?

  Cevap: Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mesul müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerine mesul müdür görevlendirebilir. Görevlendirilen mesul müdür yetkili idareye bildirilir.

 • Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde mesul müdür zorunlu mudur?

  Cevap: Şirketlerde Yönetmelik gereği zorunlu, şahıslarda isteğe bağlıdır.

 • Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden alkollü içki sunumu yapan bar, pavyon, içkili lokanta vb. yerler ile kapalı şişede alkollü içki satışı yapılan işyerlerinin yeni ruhsat düzenlenirken veya devredilmesi durumunda mesafe şartı aranır mı?

  Cevap: Bahse konu işletmelerin ruhsatlandırılması sürecinde mesafe şartı aranır. Ancak bu işletme sahipleri işletmelerini birinci ve ikinci derece kan hısımlarına devretmesi durumunda mesafe şartı aranmaz.

MÜDÜRLÜĞE MESAJ BIRAKIN
Ad Soyad :      
Email :    
Telefon :      
Mesajınız :      
Güvenlik Kodu :